FACTORY5

ZET TALENT IN BEWEGING EN CREËER KANSEN VOOR DE TOEKOMST

Factory5; een hindernisbaan gebouwd rondom de oude steenfabriek 'Plinthos', staat centraal voor een totaalbeleving waarin je daadwerkelijk hindernissen moet nemen om verder te komen. Deze metafoor van ontwikkeling en overwinning worden vertaald naar persoonlijke ontwikkeltrajecten voor jongeren en bedrijven.

"Zet talent in beweging en creëer kansen voor de toekomst"

jongeren

JONGEREN

Speciaal voor deze groep probeert Factory5 een brug te slaan naar werk.

De verbindende 5e Factor is dus de fabriek zelf. Jongeren vanuit diverse maatschappelijke achtergronden worden in beweging gezet waarin gelijkwaardigheid en onderling respect centraal staan in hun sportieve taken. Deze worden vertaald naar hun vernieuwde 5.0 versie om terug in de maatschappij te kunnen keren.

arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT

De steenfabriek “Plinthos” wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwde kansen bieden.

Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren, wordt vanuit een sportieve context elke persoon in beweging gezet. Hierdoor wordt de focus gelegd op de individuele mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

bedrijven

BEDRIJVEN

Binnen het assessment centrum van de Steenfabriek worden bij Factory5 teams/individuen getraind, gevormd en geobserveerd ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Met een “F5” als “refresh-knop” wordt in één middag een nieuw startpunt gecreëerd voor jouw team en levert dit directe waarde op… Ongeacht de finish!